Živočišná výroba Havlíčkův Brod

 
 
 

Živočišná produkce

 
Živočišná výroba se specializuje na chov skotu a produkci mléka. Roční produkce mléka je kolem
1 300 litrů na zhruba 175 ks dojnic.
Celkový stav zvířat činní cca 550 ks, z toho je zhruba 100 ks výkrm býků.